algemene voorwaarden
disclamer
copyright © 2017 Wivina.nl
[ Mirte Helder ]

Mirte Helder

Ik ben Mirte Helder, moeder van 2 jonge kinderen, leerkracht en kinder-en jeugdpsycholoog, gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ik houd ervan om met kinderen te werken omdat ze van nature open, puur en eerlijk zijn. Dit was mijn motivatie om kinderpsychologie te studeren en het basisonderwijs in te gaan. En, dit is mijn motivatie om bij praktijk Wivina kinderen met leerproblemen professioneel te helpen, zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Ik vind dat leerlingen het best tot hun recht komen wanneer zij zich competent voelen. Om die reden ga ik vooral uit van wat een kind goed kan, in plaats van wat een kind niet kan. Ik leer ze hoe ze hun sterke kanten kunnen gebruiken en hoe ze hun minder sterke kanten kunnen verbeteren. Goed contact en samenwerking met ouders en leerkracht vind ik daarbij zeer belangrijk.

Mijn kracht ligt in mijn brede kennis van onderwijs en lesgeven. Doordat ik met beide benen in het onderwijs sta, ben ik goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, van materiaal, methoden en methodieken die kunnen worden ingezet. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring als leerkracht dat praktische haalbaarheid van aangeboden adviezen zo goed mogelijk moet worden afgestemd, zodat een aanpak ook op lange termijn kan worden volgehouden en het gewenste resultaat oplevert: dat uw kind of uw leerling zich weer competent voelt en met plezier leert.

maak afspraak

'Het is de kunst om je levensgeluk niet zozeer te laten bepalen door ervaringen en gebeurtenissen, maar door de wijze waarop je met deze uitdagingen omgaat en de manier waarop je in het leven staat'

[ Wivina Rooijendijk ]

Wivina Rooijendijk

Na het behalen van het propedeuse examen sociaal pedagogische hulpverlening, heb ik de opleiding psychologie gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2003 studeerde ik af in de specialisaties arbeids- & organisatie psychologie en de klinische psychologie. Om mij op mijn interessegebieden verder te bekwamen heb ik daarnaast de opleiding tot kinder- & jeugd psycholoog, waaronder de modules ontwikkelingspsychologie en pedagogiek gevolgd. Daarnaast ben ik in het SKJ register opgenomen als Master-psycholoog SKJ. 

Sinds 2001 ben ik werkzaam als psycholoog bij verschillende (psychologische) adviesbureaus en in het bedrijfsleven, op het gebied van training & coaching, loopbaan- competentieontwikkeling & assessment-onderzoek, re-integratie & outplacement, werving & selectie en individuele therapie & begeleiding. Mijn drive in dit werk haal ik uit het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling en groei van (jong) volwassenen, met behulp van mijn expertise en coachende vaardigheden.

Daarnaast heb ik beroepskeuze- en competentieonderzoek afgenomen en begeleid bij scholieren (voortgezet onderwijs) en studenten. In dit werk merkte ik hoe belangrijk eerder opgedane ervaringen tijdens de school- en studieloopbaan van invloed kunnen zijn op het toekomstige en werkende leven. Van daaruit ontstond dan ook de behoefte om naast het werken met (jong-) volwassenen, kinderen te begeleiden, die immers nog aan de basis van hun leven en loopbaan staan.

Aan de EHva heb ik vervolgens de lerarenopleiding gevolgd (specialisaties Montessori en Regulier) en sindsdien sta ik met enorm veel plezier voor een eigen klas als groepsleerkracht op een basisschool in Amstelveen.

In de functie van gedragsspecialist en gecertificeerd SWPBS teamcoach ontwikkel en implementeer ik sociaal-emotionele projecten op basisscholen, met als doel het realiseren van een veilig pedagogisch en gezond leerklimaat. 

Vanwege mijn affiniteit met individuele begeleiding en specifieke onderwijsbehoeften en de toenemende behoefte van ouders hieraan, ben ik mij gaan specialiseren in de Remedial Teaching (RT), Mindfulnesstraining, Speltherapie en het trainen en coachen van kinderen. Ik ben gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en het begeleiden van hoogbegaafden op het gebied van de persoonlijke & sociale ontwikkeling.

Sinds 2012 heb ik beide passies gecombineerd in een goedlopende eigen praktijk, waarin ik kinderen en (jong) volwassenen die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben, individuele begeleiding en groepstrainingen bied. Vanuit mijn praktijk werk ik daarnaast voor organisaties zoals deDNKRS, Caredate en Het ABC.

maak afspraak