algemene voorwaarden
disclamer
copyright © 2017 Wivina.nl
[ Mirte Helder ]

Mirte Helder

Ik ben Mirte Helder. Leerkracht in het basisonderwijs, kinder- en jeugdpsycholoog en moeder van 2 jonge kinderen. Ik ben gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding bij kinderen in de basisschoolleeftijd, die problemen ervaren op het gebied van de leerontwikkeling en/of de emotionele ontwikkeling.

Ik heb van jongs af aan passie gehad voor het onderwijs. Als kind, toen ik mijn moeder hielp in de groepen waar ze les gaf. Als student, toen ik binnen mijn opleiding kinder- en jeugdpsychologie voor de specialisatie onderwijsleerproblemen koos. En daarna, als deeltijd-PABO-student. En nog steeds, als leerkracht én psycholoog, heb ik een groot onderwijshart. Het samen met kinderen zoeken naar dé manier om het maximale uit zichzelf te kunnen halen, vind ik een prachtige uitdaging.

Kinderen die zich competent voelen, komen het meest tot hun recht én kunnen het meest zichzelf zijn. Ik leer kinderen daarom hoe ze hun sterke kanten kunnen gebruiken en hoe ze een weg kunnen vinden in het omgaan met hun minder sterke kanten. Een goede samenwerking met de ouders en de leerkracht vind ik essentieel hierin.

Mijn kracht ligt in mijn brede kennis van onderwijs en lesgeven. Ik heb mij hierbinnen extra bekwaamd in het herkennen en begeleiden van hoogbegaafden. Bij het herkennen richt ik mij op de informatie die ouders mij geven, gesprekken met het kind en indien wenselijk op intelligentieonderzoek. Bij een onderzoek zijn het vooral de observaties tijdens de test die ik interessant vind: hoe pakt een kind taken aan, hoe gaat het kind om met frustratie die hoort bij het niet lukken van een taak, hoe ervaart het kind tijdsdruk, zitten er verschillen in hoe een kind presteert op meer talige opdrachten en meer praktische opdrachten? Deze observaties geven enorm veel inzicht in de eigenheid van het kind, veel meer dan alleen het getal dat bij een bepaald IQ hoort, en bieden aanknopingspunten voor de begeleiding. Waarin excelleert dit kind en wat heeft hij of zij nog te leren? Daar ga ik samen met het kind mee aan de slag, zodat hij of zij weer met plezier leert.

maak afspraak

'Het is de kunst om je levensgeluk niet zozeer te laten bepalen door ervaringen en gebeurtenissen, maar door de wijze waarop je met deze uitdagingen omgaat en de manier waarop je in het leven staat'

[ Wivina Rooijendijk ]

Wivina Rooijendijk

Na het behalen van het propedeuse examen sociaal pedagogische hulpverlening, heb ik de opleiding psychologie gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2003 studeerde ik af in de specialisaties arbeids- & organisatie psychologie en de klinische psychologie. Om mij op mijn interessegebieden verder te bekwamen heb ik daarnaast de opleiding tot kinder- & jeugd psycholoog, waaronder de modules ontwikkelingspsychologie en pedagogiek gevolgd. Daarnaast ben ik in het SKJ register opgenomen als Master-psycholoog SKJ. 

Sinds 2001 ben ik werkzaam als psycholoog bij verschillende  adviesbureaus in het sociale domein op het HRM gebied van beleid & advies, training & coaching, loopbaan- competentieontwikkeling & assessment-onderzoek, re-integratie & outplacement, werving & selectie en individuele therapie & begeleiding. Mijn drive in dit werk haal ik uit het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling en groei van (jong) volwassenen, met behulp van mijn expertise en coachende vaardigheden.

Daarnaast heb ik beroepskeuze- en competentieonderzoek afgenomen en begeleid bij scholieren (voortgezet onderwijs) en studenten. In dit werk merkte ik hoe belangrijk eerder opgedane ervaringen tijdens de school- en studieloopbaan van invloed kunnen zijn op het toekomstige en werkende leven. Van daaruit ontstond dan ook de behoefte om naast het werken met (jong-) volwassenen, kinderen te begeleiden, die immers nog aan de basis van hun leven en loopbaan staan.

Aan de EHva heb ik vervolgens de lerarenopleiding gevolgd (specialisaties Montessori en Regulier) en sindsdien sta ik met enorm veel plezier voor een eigen klas als groepsleerkracht op een basisschool in Amstelveen.

In de functie van gedragsspecialist en gecertificeerd SWPBS teamcoach ontwikkel en implementeer ik sociaal-emotionele projecten op basisscholen, met als doel het realiseren van een veilig pedagogisch en gezond leerklimaat. 

Vanwege mijn affiniteit met individuele begeleiding en specifieke onderwijsbehoeften en de toenemende behoefte van ouders hieraan, ben ik mij gaan specialiseren in de Remedial Teaching (RT), Mindfulnesstraining, Speltherapie en het trainen en coachen van kinderen. Ik ben gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en het begeleiden van hoogbegaafden op het gebied van de persoonlijke & sociale ontwikkeling.

Sinds 2012 heb ik beide passies gecombineerd in een goedlopende eigen praktijk, waarin ik kinderen en (jong) volwassenen die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben, individuele begeleiding en groepstrainingen bied. Vanuit mijn praktijk werk ik daarnaast voor organisaties zoals deDNKRS, Caredate, Het ABC, Psyned en Samen Sterk zonder Stigma. 

maak afspraak

Rachel Pais

Ik ben sinds 2003 kinder-en jeugdpsycholoog in Amstelveen met specialisaties in onder andere psychodiagnostiek, hooggevoeligheid, hoogbegaafdhheid, ouderbegeleiding, angsten en stemmingswisselingen. Mijn inzichten en kennis zijn, na mijn studie psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ontstaan door het volgen van verschillende cursussen en levenservaring. Maar ook vanuit ervaring als moeder van 3 hooggevoelige kinderen. Ik heb een persoonlijke werkwijze waarbij samenwerking tussen ouders, kinderen en eventueel school centraal staat. Ik ben gevoelig, oprecht en positief en kijk met open blik, luister zonder oordeel. 

Als behandelaar maak ik leerkrachten, ouders en kinderen bewust van het proces waarin zij zitten en breng ze op die manier dichter bij zichzelf. Hiermee blijft de druk en de verwachtingen van de maatschappij te overzien en kunnen zij hun belemmering als kwaliteit zien. 

Mijn wens is dat ouders zich al bij de start van hun ouderschap  bewust worden van wie ze zelf zijn en wat hun eigen bagage is. Zodat zij, bij aanvang van de zorgtaken, goed toegerust zijn op de uitdagingen van het ouderschap. Vaak overvalt ouders de problematiek van hun kinderen. Veel ouders betrekken dat op zichzelf en gaan dan pas nadenken over hun eigen problematiek en verleden. Hierdoor komt de aanpak van de problemen van de kinderen soms pas aan bod als de ouders de ruimte hebben om deze knelpunten ook te begrijpen. Hooggevoeligheid wordt dan vaak als probleem gezien. Ouderbegeleiding is dan ook een essentieel onderdeel tijdens mijn begeleiding. 

Ouders helpen begrijpen wat voor een soort ouders ze willen en kunnen zijn is een belangrijk aspect van mijn doelstelling. 

maak afspraak