algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Tarieven

Diensten gericht op kinderen 

Individuele RT of bijles begeleiding

Intake (1 uur), inclusief rapportage en inschrijving 

Individuele schoolgebonden begeleiding/schoolbezoek

Kennismakingsgesprek (45 minuten)

Alle tarieven zijn inclusief kosten materialen.

€ 47,50 per uur

€ 55,00 

€ 62,50 per uur

Initiële gesprek voor behandeling gratis

Diensten gericht op kinderen 

Groepstrainingen (maximaal 8 deelnemers)

Individuele therapie/coaching

Verslaglegging (rapportage op aanvraag)

€ 300,00 (training van 8 sessies)

€ 62,50 per uur

€ 62,50

Praktijk Wivina werkt betaalbaar & doorlopend.

In overleg zijn wij u ook in de weekenden en avonduren van dienst.

Onderzoek gericht op kinderen 

Het intakegesprek, de afname van het intelligentieonderzoek (ca. 3 uur), het verslag en een adviesgesprek 

€ 400,00 

Onderzoek gericht op (jong)volwassenen 

Het intakegesprek, de afname van een loopbaan of studie- en profielkeuzeonderzoek (ca. 4 uur), het verslag en het adviesgesprek 

€ 300,00

Diensten gericht op volwassenen 

Coaching werk en loopbaan 

Groepstrainingen 

Individuele therapie/coaching 

€ 62,50 per uur

€ 300,00 (training van 8 sessies)

€ 62,50 per uur

Betaling

De betaling dient vooraf gedaan te worden, door overschrijving van het betreffende bedrag op het rekeningnummer van Praktijk Wivina, t.n.v Praktijk Wivina te Amstelveen, onder vermelding van het verkregen opdrachtnummer.
Bij het volgen van twee of meer trainingen of diensten per week verleent praktijk Wivina een korting van 10% over het totale bedrag. Tevens wordt 10% korting verleend als meer gezinsleden trainingen of lessen volgen (in het geval van een combinatie van die twee wordt eenmalig 10% korting verleent over het totale bedrag). Restitutie van betaalde lesgelden is in principe niet mogelijk. Overtuigd van de kwaliteit van geleverde diensten, hanteert Praktijk Wivina geen opzeggingstermijn.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Algemeen
Aangezien praktijk Wivina geen inzicht heeft in uw polis en de voorwaarden, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de toekenning of hoogte van een vergoeding die u van uw verzekeringsmaatschappij terugkrijgt. Daarbij is er sprake van veel wisselende berichtgeving rond dit onderwerp, waardoor ik, ondanks mijn streven naar volledigheid, de juistheid van onderstaande informatie niet geheel kan garanderen. Wilt u dit precies weten, dan raad ik u aan dit vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren.

Specifiek
In het algemeen komen pedagogisch-didactisch onderzoek, begeleiding en training op de leergebieden niet voor vergoeding in aanmerking. Een uitzondering daarop is dyslexieonderzoek (dit verloopt via de verzekering van de ouders). Daarnaast komen psychologische één-op-één consulten bijvoorbeeld op het gebied van faalangst soms wel voor vergoeding in aanmerking. Dit is echter afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, de polis en de voorwaarden. In het geval dat u voor een vergoeding in aanmerking komt, is het volgende van belang; Praktijk Wivina heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u de aan praktijk Wivina betaalde rekening, kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Vooraf heeft u dan eerst een schriftelijke verwijzing van uw huisarts nodig (noodzakelijk om de psychologische consulten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren). Van belang is dat u daarbij vrij bent om zelf te bepalen bij welke praktijk u de dienst afneemt.

Praktijk Wivina is aangesloten bij Het NIP, NIBIG en geregistreerd in Het Lerarenregister & Het CRKBO.