algemene voorwaarden
disclamer
copyright © 2017 Wivina.nl
[ Mirte Helder ]

Mirte Helder

Ik ben Mirte Helder. Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en ambulant begeleider in het onderwijs.
Ik ben gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen, die belemmeringen ervaren in de persoonlijke en/of leerontwikkeling. Samen op zoek gaan naar wie je bent, wat je overtuigingen zijn, waar je krachten liggen en wat je nog nodig hebt om datgene uit jezelf te halen wat je in je hebt; dat is waar ik goed in ben.

Mijn kracht ligt in mijn observerend en analytisch vermogen. Door goed te zien, te luisteren en oprechte interesse te hebben in wat iemand vertelt en doet, vind ik aanknopingspunten voor begeleiding.  

Door mijn werkervaring in het onderwijs heb ik brede kennis van onderwijs en onderwijsgerelateerde problematiek. Ik begeleid en onderzoek kinderen en jongvolwassenen bij wie sprake is van (een vermoeden van) hoogbegaafdheid, leerproblemen, (faal)angst, boosheid, kwetsbaarheid.  

Soms kan een intelligentieonderzoek díe informatie geven die bijdraagt aan het begrijpen van de problematiek. Bij een onderzoek zijn het vooral de observaties die inzicht geven: hoe is de taakaanpak, hoe gaat een kind om met het niet lukken van een taak, hoe gaat een kind om met tijdsdruk, presteert een kind onder, wat zijn de sterke kanten en waar liggen mogelijkheden tot groei? Juist deze observaties geven inzicht en bieden aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan, vaak meer dan het IQ op zich.  

In mijn begeleiding maak ik gebruik van verschillende methodieken en technieken. Het belangrijkst vind ik echter dat ik aansluit bij de persoon die voor mij zit. Het samen op zoek gaan naar manieren om je (weer) competent te voelen, tot je recht te komen en jezelf kunnen zijn.   

maak afspraak

'Het is de kunst om je levensgeluk niet zozeer te laten bepalen door ervaringen en gebeurtenissen, maar door de wijze waarop je met deze uitdagingen omgaat en de manier waarop je in het leven staat'

[ Wivina Rooijendijk ]

Wivina Rooijendijk

Welkom! Even voorstellen..,

Ik ben Wivina Rooijendijk, geboren en getogen te Amstelveen. Opgegroeid in een onderwijsnest met een socioloog en verpleegkundige, werd ik al vanaf jonge leeftijd geboeid door de mensen om mij heen en het lesgeven. Mijn beroepskeuze was voor mij dus al vrij snel gemaakt;)!

Na de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, ben ik psychologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2003 studeerde ik af in de specialisaties; arbeid en organisatie,  de klinische psychologie en de kinder- en jeugdpsychologie.  Aanvullend heb ik mij vervolgens bijgeschoold in de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Ik ben psycholoog NIP, master SKJ, geregistreerd diagnost en SWPBS gecertificeerd coach & trainer. Vanuit Praktijk Wivina begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast geef ik relatie- en gezinstherapie.  

Naast mijn prakijk ben ik inmiddels ruim 20 jaar werkzaam als psycholoog binnen verschillende organisaties, op het gebied van; training & coaching, loopbaan & competentieontwikkeling, re-integratie & outplacement en de individuele therapie. Ik heb ervaring met uiteenlopende methoden en technieken, maar veel belangrijker vind ik het om mijn begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van de cliënt. Ik werk daarbij graag op maat: voorbij de standaard protocollen, want ieder mens is uniek! Vanwege mijn brede achtergrond behandel ik uiteenlopende hulpvragen. Ik help mensen bijvoorbeeld verder met somberheidsklachten, burn-out, angsten, relatie- en of systeemproblematiek, het werken aan assertiviteit, het aangaan van een nieuwe fase, maar ook met studie en loopbaanvraagstukken. Mijn drive in dit werk haal ik uit het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling en groei van mijn cliënten door in het sparrende contact met elkaar, problemen om te zetten in uitdagingen en kansen om zo de situatie te verbeteren!

Door mijn ervaring als psycholoog in het mbo, hbo en het vo, waarbij ik me naast studiebegeleiding, ook beziggehouden heb met beroepskeuze- en competentieonderzoek, merkte ik hoe eerder opgedane ervaringen tijdens de school- en studieloopbaan van invloed kunnen zijn op het toekomstige en werkende leven. Van daaruit ontstond dan ook de behoefte om naast het werken met volwassenen, kinderen te begeleiden, die immers nog aan de basis van hun leven en loopbaan staan! Aan de EHva heb ik vervolgens de lerarenopleiding gevolgd (specialisaties montessori en regulier) en sindsdien sta ik met enorm veel plezier voor de klas als docent te Amstelveen en Amsterdam.

Vanwege mijn affiniteit met individuele begeleiding en specifieke onderwijsbehoeften, ben ik mij vervolgens verder gaan bekwamen in de remedial teaching en het trainen & coachen van kinderen en jongeren. Ik richt mij daarbij op een brede doelgroep, maar ben gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en het begeleiden van (hoog)begaafden.

Omdat ik geloof in de kracht van begeleiding in samenwerking met het syteem, combineer ik mijn werk als psycholoog met de functie van interim gedragsspecialist en intern begeleider. Als gecertificeerd SWPBS teamcoach ontwikkel en implementeer ik schoolbrede projecten op middelbare en basisscholen, met als doel het realiseren van een veilig pedagogisch en bevordelijk leerklimaat! 

Sinds 2012 heb ik mijn beide passies onderwijs & psychologie, gecombineerd in een goedlopende eigen praktijk. Samen met Mirte en Rachel begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben. Vanuit mijn bedrijf werk ik daarnaast voor organisaties zoals DNKRS, Psyned en Het Expertisecentrum Orion. 

maak afspraak

Rachel Pais

Ik ben sinds 2003 kinder-en jeugdpsycholoog in Amstelveen met specialisaties in onder andere psychodiagnostiek, hooggevoeligheid, hoogbegaafdhheid, ouderbegeleiding, angsten en stemmingswisselingen. Mijn inzichten en kennis zijn, na mijn studie psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ontstaan door het volgen van verschillende cursussen en levenservaring. Maar ook vanuit ervaring als moeder van 3 hooggevoelige kinderen. Ik heb een persoonlijke werkwijze waarbij samenwerking tussen ouders, kinderen en eventueel school centraal staat. Ik ben gevoelig, oprecht en positief en kijk met open blik, luister zonder oordeel. 

Als behandelaar maak ik leerkrachten, ouders en kinderen bewust van het proces waarin zij zitten en breng ze op die manier dichter bij zichzelf. Hiermee blijft de druk en de verwachtingen van de maatschappij te overzien en kunnen zij hun belemmering als kwaliteit zien. 

Mijn wens is dat ouders zich al bij de start van hun ouderschap  bewust worden van wie ze zelf zijn en wat hun eigen bagage is. Zodat zij, bij aanvang van de zorgtaken, goed toegerust zijn op de uitdagingen van het ouderschap. Vaak overvalt ouders de problematiek van hun kinderen. Veel ouders betrekken dat op zichzelf en gaan dan pas nadenken over hun eigen problematiek en verleden. Hierdoor komt de aanpak van de problemen van de kinderen soms pas aan bod als de ouders de ruimte hebben om deze knelpunten ook te begrijpen. Hooggevoeligheid wordt dan vaak als probleem gezien. Ouderbegeleiding is dan ook een essentieel onderdeel tijdens mijn begeleiding. 

Ouders helpen begrijpen wat voor een soort ouders ze willen en kunnen zijn is een belangrijk aspect van mijn doelstelling. 

maak afspraak