algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Schoolbrede projecten

Positive Behavior Support. De Resultaten

Leerlingen...
 • voelen zich veiliger
 • gedragen zich sociaal vaardiger
 • vertonen minder probleemgedrag
 • laten betere schoolprestaties zien
 • worden minder vaak de klas uitgestuurd
 • hebben daardoor meer effectieve leertijd

Schoolmedewerkers...
 • hebben meer plezier in hun werk
 • zijn minder vaak ziek
 • werken beter samen met ouders en met jeugdzorg
 • sturen minder vaak een leerling uit de les
 • zien sneller dat er iets aan de hand is met een kind
 • zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risicoleerlingen

Praktijk Wivina ontwikkelt en implementeert sociaal-emotionele projecten op basisscholen, met als doel het realiseren van een veilig pedagogisch en gezond leerklimaat.

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede preventieve gedragsinterventie ter bevordering van het pedagogisch klimaat op school en het sociaal-emotionele gedrag van de leerlingen. Het is een systeem dat op steeds meer scholen succesvol geïmplementeerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat op langere termijn de leerprestaties verbeteren en de ouderparticipatie wordt vergroot. Omdat het een gedragsondersteunend programma betreft, draagt het bovendien bij aan de efficiency van het onderwijsprogramma en het versterken van de pedagogische competenties van de leerkrachten.

PBS is geen kant en klare methode, maar een paraplu voor alle interventies en methodes op het gebied van gedrag. Deze paraplu wordt door leerlingen, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie gedurende meerdere jaren gevormd en getraind totdat deze past bij de doelstellingen, visie en schoolcultuur van een school.
Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet 'sociale veiligheid op school' van kracht. Die verplicht scholen voor ieder leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen. Het PBS traject wordt afgesloten met een certificaat. Hiermee tonen scholen aan dat zij een sociaal veilige leeromgeving waarborgen en het keurmerk voeren van een gezonde school.

Om een kwalitatief hoogstaande uitvoering van PBS te kunnen garanderen, wordt tijdens en na de implementatie van PBS op verschillende manieren aandacht besteed aan kwaliteit en borging.

Praktijk Wivina. Betere resultaten, assertief en sociaalvaardig.
Vragen? Bel 06 16 373 85. Of mail naar info@wivina.nl