algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Disclaimer

  1. Indien Contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de Trainee of het coachingstraject niet te willen laten starten bij Praktijk Wivina, dan zijn geen kosten voor de overeengekomen dienst verschuldigd, maar worden eenmalig de kosten van het intakegesprek in rekening gebracht bij de Contractant.
  2. Vakanties en feestdagen: Praktijk Wivina is tijdens de schoolvakanties (Noord Nederland) en tijdens de feestdagen gesloten.
  3. Bij ziekte van de Trainee die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop de Trainee naar Praktijk Wivina zou komen), brengt Praktijk Wivina, op aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Praktijk Wivina mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

Praktijk Wivina werkt
uitsluitend met professionals die naast psycholoog en coach, ook leerkracht zijn.
Team