algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Tarieven

Diensten gericht op kinderen 

Individuele RT 

Intake (1 uur), inclusief rapportage en inschrijving 

Individuele begeleiding/schoolbezoek

Kennismakingsgesprek (45 minuten)

Alle tarieven zijn inclusief kosten materialen.

€ 75,00 per sessie 

€ 80,00 

€ 80,00 per sessie (45 min-1 uur)

Initiële gesprek voor behandeling gratis

Diensten gericht op kinderen 

Groepstrainingen (maximaal 8 deelnemers)

Systeemtherapie 

Verslaglegging (rapportage op aanvraag)

Telefonische consultatie en/of een online consult 

€ 300,00 (per pakket van 8 sessies)

€ 80,00 per sessie

€ 80,00

€ 35,00

Praktijk Wivina werkt betaalbaar & doorlopend.

In overleg zijn wij u ook in de weekenden en avonduren van dienst.

Onderzoek gericht op kinderen en volwassenen

Intelligentieonderzoek (het intakegesprek, de afname van het capaciteitenonderzoek ca. 4 uur,  evt. schoolbezoek, verslaglegging en adviesgesprek).

€ 650,00

Handelingsgerichtonderzoek (intakegesprekken, observatie, afname van onderzoek testpakket ca. 4-6 uur, evt. schoolbezoek, verslaglegging, adviesgesprek en evaluatie). 

€ 800,00

Onderzoek gericht op (jong)volwassenen 

Het intakegesprek, de afname van een loopbaan of studie- en profielkeuzeonderzoek (ca. 4 uur), het verslag en het adviesgesprek 

Tarieven op aanvraag

Diensten gericht op volwassenen 

Coaching werk en loopbaan 

Groepstrainingen 

Individuele therapie

Gezinstherapie en/of relatietherapie

Onderwijsadvies en consultancy

€ 80,00 per uur

€ 300,00 (per pakket van 8 sessies)

€ 80,00 per sessie (1 - 1,5 uur)

€ 80.00 per sessie 

Tarieven op aanvraag

Betaling

De betaling dient vooraf gedaan te worden, door overschrijving van het betreffende bedrag op het rekeningnummer van Praktijk Wivina, t.n.v Praktijk Wivina te Amstelveen, onder vermelding van het verkregen opdrachtnummer.
Bij het volgen van twee of meer trainingen of diensten per week verleent praktijk Wivina een korting van 10% over het totale bedrag. Tevens wordt 10% korting verleend als meer gezinsleden trainingen of lessen volgen (in het geval van een combinatie van die twee wordt eenmalig 10% korting verleent over het totale bedrag). Restitutie van betaalde lesgelden is in principe niet mogelijk. Overtuigd van de kwaliteit van geleverde diensten, hanteert Praktijk Wivina geen opzeggingstermijn.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Algemeen
Aangezien praktijk Wivina geen inzicht heeft in uw polis en de voorwaarden, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de toekenning of hoogte van een vergoeding die u van uw verzekeringsmaatschappij terugkrijgt. Daarbij is er sprake van veel wisselende berichtgeving rond dit onderwerp, waardoor ik, ondanks mijn streven naar volledigheid, de juistheid van onderstaande informatie niet geheel kan garanderen. Wilt u dit precies weten, dan raad ik u aan dit vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren.

Specifiek
In het algemeen komen pedagogisch-didactisch onderzoek, begeleiding en training op de leergebieden niet voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast komen psychologische één-op-één consulten bijvoorbeeld op het gebied van faalangst soms wel voor vergoeding in aanmerking. Dit is echter afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, de polis en de voorwaarden. Psychologische een-op-een consulten voor volwassenen en kinderen komen verder alleen in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding bij een DSM V classificatie en met een aanvullende verzekering. In het geval dat u voor een vergoeding in aanmerking komt, is het volgende van belang; Praktijk Wivina heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij behouden op deze manier de regie over de inhoud, frequentie en de duur van de sessies, waardoor wij deze naar eigen inzicht en in goed oveleg met de client kunnen bepalen. Om onze zorg toch betaalbaar te maken, liggen onze tarieven 30% lager dan het gemiddelde tarief voor psychologische zorg en bieden wij de mogelijkheid om een sessie per keer te boeken. In het geval van een (gedeeltelijke) vergoeding kunt u de aan praktijk Wivina betaalde rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Vooraf heeft u dan eerst een schriftelijke verwijzing van uw huisarts nodig (noodzakelijk om de psychologische consulten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren). Van belang is dat u daarbij vrij bent om zelf te bepalen bij welke praktijk u de dienst afneemt.  

Privacy (en de AVG)

De inschrijving verloopt via een beveiligde link in het digitale datasysteem Cliendo. Dit systeem is alleen toegankelijk voor de behandelaars. Voor het toesturen van privacy gevoelige informatie, zoals de overdracht met hierin persoonsgegevens of testuitslagen e.a. wordt uitsluitend gebruik gemaakt van versleuteld mailverkeer. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg. In het dossier worden gegevens opgenomen over uw gezondheid en de verslagen van de gesprekken. Maar ook administratieve gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer worden hierin vermeld. 

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Het cliëntendossier bestaat uit 1 of 2 delen:

Een papieren dossier
Een digitaal dossier 

HET PAPIEREN DOSSIER
Het papieren dossier bestaat uit:

Voorblad (naam, adres en woonplaats, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, en het data-overzicht van de behandelingen).
De overeenkomst (met daarop de eerste afspraak), ondertekend door de cliënt.
Dit dossier wordt in een afgesloten kast bewaard. Na uitschrijving worden deze gegevens digitaal opgeslagen en vervolgens vernietigd.

HET DIGITALE DOSSIER
Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in een beveiligd bestand of een datasyteem Cliendo. Het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. Hierin is ook de voortgangsrapportage van de gesprekken te vinden.

INZAGE
De cliënt heeft het recht om de gegevens die verzameld zijn in het kader van de intake en de behandeling in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak. Als de cliënt een vragenlijst heeft ingevuld, dan wordt de uitslag hiervan individueel met u besproken.

INFORMATIE AAN DERDEN
Er wordt geen informatie aan derden verstrekt (bv. school, huisarts) zonder uw toestemming!

In het geval dat er sprake is van vergoeding door een zorgverzekeraar krijgt deze wel inzage in de "prestatie" maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening Gegevensbescherming, ook wel de privacywet genoemd. Deze wet verplicht iedereen die met persoonsgegevens werkt om duidelijk te maken waarom en waarvoor uw gegevens worden vastgelegd en hoe lang ze worden bewaard. Hoe ik deze zaken voor mijn praktijk geregeld hebt, kunt u lezen in het privacystatement. Voor nadere informatie daarover kunt u bij Praktijk Wivina terecht.

Praktijk Wivina is aangesloten bij: Het SKJ, Het NIP, NIBIG en geregistreerd in Het Lerarenregister & Het CRKBO.