algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl
schoolbrede projecten

Praktijk Wivina ontwikkelt en implementeert sociaal-emotionele projecten op basisscholen, met als doel het realiseren van een veilig pedagogisch en gezond leerklimaat.

Meer info
diensten voor
kinderen

In Praktijk Wivina worden kinderen
van 6 tot 18 jaar met speciale leerbehoeften, gedragsproblemen of sociaal-emotionele problematiek, intensief getraind en begeleid. Wij bieden hulp in de vorm van coaching en therapie, groepstrainingen, remedial teaching of bijles.

Meer info
diensten voor
volwassenen

Als je de kwaliteit van je (werkende) leven wilt optimaliseren is het belangrijk om je zelfkennis te vergroten. Waar liggen je krachten en talenten? Wat zijn je valkuilen en wat is je persoonlijke copingstijl? Praktijk Wivina ondersteunt je daar graag bij!

Meer info

Praktijk Wivina deskundig & betaalbaar.

De kwaliteit komt voort uit een oprechte passie voor het begeleiden en coachen van kinderen en (jong) volwassenen. Onze drijfveer is de juiste condities scheppen voor optimale ontwikkeling, groei en zelfontplooiing!

'Om de kwaliteit van je (werkende) leven te kunnen optimaliseren is het zaak om allereerst je zelfkennis te vergroten en inzichtelijk te maken waar je krachten en talenten liggen en om je daarnaast bewust te worden van je valkuilen en je persoonlijke copingstijl.’