algemene voorwaarden disclamer
copyright © 2018 Wivina.nl

Werkwijze

Werkwijze kinderen

Praktijk Wivina werkt aan de hand van een zes stappenplan:

1. Aanmelding
De eerste aanmelding verloopt via het digitale aanmeldingsformulier, de e-mail of telefonisch. De inschrijving (met de persoonsgegevens) gebeurt via een link naar een beveiligd clientsysteem. 

2. Kennismakingsgesprek
Binnen een week na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek met u gepland. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. We bespreken dan kort de hulpvraag, de mogelijkheden en de tarieven. Ook wordt hierin besproken welke al bestaande gegevens van belang zijn. Dit gesprek duurt maximaal 45 minuten en vindt in principe plaats in de praktijk te Amstelveen. Aan het einde van het gesprek kunt u beslissen of we samen verder gaan.

3. Intakegesprek
Na het kennismakingsgesprek gaan we gerichter te werk . In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van u of uw kind te krijgen. Dit gebeurt aan de hand van eventuele afgenomen toetsen of testen, het schoolwerk van uw kind en natuurlijk uw eigen ervaringen met uw kind. 

4. Handelingsplan en rapportage
Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek wordt er voor de bijles / remedial teaching een handelingsplan met doelen en termijn, passende activiteiten en materialen opgesteld. Dit handelingsplan wordt met u doorgesproken. Om het traject voort te kunnen zetten, dient dit ter goedkeuring een bevestiging door u te worden ondertekend. Voorts houd ik van de observaties en prestaties een voortgangsrapportage bij.

Bij de trainingen en de individuele coaching wordt voorafgaand een rapportage gemaakt van het intakegesprek met ouders en het kind. Daarbij worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Tussentijdse vorderingen worden bijgehouden in een voortgangsrapportage.

5. De begeleiding
De bijles / remedial teaching sessies en de individuele coaching vinden wekelijks in de praktijk plaats en zal 30-60 minuten duren. Meestal is dit voor een periode van 10 weken. De trainingen zijn in eerste instantie voor de periode van 8 weken, gedurende 30-60 minuten per week. De bijles/remedial teaching sessies en de huiswerkbegeleiding kunnen plaatsvinden in de praktijk, op school tijdens schooltijd of bij u thuis. Dit wordt in overleg met u besloten. De intake, de individuele coaching en de trainingen vinden plaats in de praktijk.

6. Evaluatie, nazorg en vervolg advies
Na de begeleidingsperiode vindt evaluatie van het handelingsplan of de leerdoelen van de training/individuele coaching plaats. Er wordt bekeken of verdere hulp of nazorg wenselijk is en of de leerdoelen moeten worden bijgesteld. De eindevaluatie wordt mondeling gedaan en/of gecommuniceerd via de mail.​​

Visie
Wij gaan uit van de mogelijkheden van kinderen en (jong) volwassenen. Ieder mens en kind beschikt over unieke, waardevolle kwaliteiten, waardoor we allemaal een eigen bijdrage leveren aan de maatschappij. Eerst op school, daarna in de studie en later met het eigen werk of bedrijf.

Onze doelstelling is om vanuit het optimaal bekrachtigen van de sterke vaardigheden, eigenschappen en interesses, de ontwikkelpunten aan te pakken. Door een kind te leren om zichzelf in kaart te brengen en de eigen handleiding te leren, wordt de zelfacceptatie en het controlegevoel vergroot. 

Onze uitdaging is om de best passende individuele benadering te vinden en onze aanpak daarop af te stemmen. Daarbij is in de eerste plaats een positieve, motiverende en professionele relatie met wederzijds  vertrouwen van belang.

Samenwerken
Praktijk Wivina werkt in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers. Desgewenst kan er ook contact gezocht worden met de leerkrachten, zodat er bij de begeleiding van een kind aan eenzelfde aanpak gewerkt kan worden. Uiteraard worden de wensen van de ouders/verzorgers hierin steevast meegenomen.

Werkwijze volwassenen

Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@wivina.nl. Er wordt dan binnen 24 uur contact opgenomen (door Wivina Rooijendijk), om een telefonische afspraak in te plannen. Dit gesprek is bedoeld om vooraf de verwachtingen op elkaar af te stemmen en de hulpvraag te bespreken. Afhankelijk van jouw wensen en het verloop van dit gesprek plannen we een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het traject, worden er afspraken gemaakt over tarieven, de termijn van de begeleiding, contactfrequentie en responstijd. 

Vanwege mijn brede achtergrond kan je bij mij terecht met uiteenlopende hulpvragen. Ik help je bijvoorbeeld  verder helpen met; somberheidsklachten, burn-out, angsten, relatie- en of gezinsproblematiek, het werken aan assertiviteit, het aangaan van een nieuwe fase en studie-  loopbaanvraagstukken. Ik kan je leren om problemen om te zetten in uitdagingen en kansen, om de situatie te verbeteren en jezelf aan te zetten tot groei en ontwikkeling!

Ik heb ervaring met uiteenlopende methoden en technieken, maar veel belangrijker vind ik het om mijn begeleiding te matchen met jouw persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Daarbij werk ik graag doel- en resultaatgericht, vanuit jouw sterke punten aan de gewenste ontwikkelpunten en de probleemoplossing!

Als psycholoog luister, spiegel, analyseer en confronteer ik om in het sparrende contact met elkaar tot nieuwe (zelf)inzichten en oplossingen te komen. Mijn kernbegrippen zijn een eerlijke en open communicatie, authenticiteit, een warme en integere professionele werkrelatie, zelfcontrole en directe, wederzijdse feedback op de ingezette behandeling.